Arbeidsfysiotherapie – Fysiotherapie Jozef Voorboom – Doorn

Fysiotherapie Jozef Voorboom

Fysiotherapie en Manuele therapie

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een relatief nieuwe specialisatie in de fysiotherapie die zich richt op preventie en reïntegratie.

Binnen bedrijven en instanties waar wordt gewerkt is behoefte aan gestructureerde en praktijkrelevante aanpak van knelpunten in de fysieke belasting van medewerkers.

Juist het praktijkgericht denken en proberen op te lossen is een van de sterkste kanten van de arbeidsfysiotherapeut.

De arbeidsfysiotherapeut is actief betrokken bij de interactie tussen u en uw werkomgeving.

De aanpak sluit aan bij klachten van het bewegingsapparaat en het gedrag in relatie tot de werkomgeving.

Werkwijze van de arbeidsfysiotherapeut:

Bij een eerste contact wordt er een intake bij u afgenomen.
Tijdens de intake onderzoekt de arbeidsfysiotherapeut samen met u welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder u hiervan ondervindt en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van uw klacht en het voortduren van uw klacht.

Aansluitend aan de intake zal de arbeidsfysiotherapeut u informeren over de resultaten van het onderzoek en samen met u nagaan welke maatregelen het meest geschikt lijken. Van de intake wordt een verslag gemaakt voor de verwijzer, met daarin opgenomen het met u besproken herstelbegeleidingsadvies..

In overleg met de (bedrijfs)-arts wordt er gekeken hoe het individuele begeleidingstraject eruit zal gaan zien. Onderdeel van een dergelijk traject zijn het behandelen van fysiek belemmerende factoren, aandacht voor belemmerende factoren voor herstel die of persoonsgebonden of werkgebonden zijn, het doen van een werkplekonderzoek, het trainen van houdingen en bewegingen op de werkplek, het aanleren van vaardigheden en het trainen van fysieke vermogens. Het individueel begeleidingstraject heeft als doel samen met u te werken aan het optimaliseren van het herstel of de reïntegratie.

Bedrijfsfysiotherapeut:

Indien uit de intake blijkt dat de oorzaak van de klachten meer op organisatorisch of beleidsmatig nivo liggen, kan een bedrijfsfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Verslaglegging:

Alle activiteiten rondom het begeleidingstraject worden zorgvuldig vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is welke activiteiten zijn ondernomen en wat hiervan de resultaten zijn. Hiermee voldoet het begeleidingstraject aan de verplichtingen die vanuit de wetgeving worden gesteld (Wet Verbetering Poortwachter).