Oro-faciale fysiotherapie – Fysiotherapie Jozef Voorboom – Doorn

Fysiotherapie Jozef Voorboom

Fysiotherapie en Manuele therapie

Oro-faciale fysiotherapie

Orofaciale fysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. De orofaciale fysiotherapeut (OFT) is een klinisch specialist voor gezondheidsproblemen die een relatie hebben met functie-stoornissen en bewegingsbeperkingen in het hoofd- en halsgebied in het algemeen en in het kauwstelsel in het bijzonder. De OFT dekt een deskundigheidshiaat tussen de huisarts, tandarts en algemeen fysiotherapeut. 

Orofaciale fysiotherapie kenmerkt zich als verbijzondering binnen de fysiotherapie door het analyseren, interpreteren en behandelen van complexe gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van arthrogene, musculaire en neurogene stoornissen in het hoofd- en halsgebied, specifiek in het kauwstelsel. Daarbij maakt de OFT gebruik van algemene kennis en vaardigheden uit de algemene fysiotherapie, aangevuld met specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot het kauwstelsel en daaraan gerelateerde structuren, waaronder het gebruik van intraorale technieken.